Sarawak ID | Register
Polls
Announcements

Quality Initiative - Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)

Year Category KIK Project Name KIK Group Achievement
2010/2011 Management Pergerakan fail tidak dimaklumkan / sukar dikesan / lewat diserahkan kepada pegawai lain untuk tindakan lanjut (Fail Aktif) DAUN Complete Report
2011/2012 Technical Ketidakupayaan loji rawatan kumbahan mengurangkan kandungan nutrien dalam influen. DAUN Participate in Konvensyen KIK Peringkat Zon Selatan 2012 on 25 - 27 June 2012
2012/2013 Management Kesukaran untuk mengekstrak dan mendapatkan semula maklumat berkaitan kontrak dan kewangan projek pembetungan Kuching (Pakej 1) SEWERTECH Participate in Konvensyen KIK Peringkat Zon Selatan 2013 on 22 - 24 June 2014
2014/2015 Management Mewujudkan proses penyimpanan maklumat multimedia yang sistematik DAUN Participate in Konvensyen KIK Peringkat Zon Selatan 2015 on 10 - 12 August 2015

2016/2017 Technical Scum Rod
SEWERTECH Complete Report
2018 Management Sewer Network Maintenance Work Procedure
DAUN Participate in Konvensyen KIK Peringkat Zon Selatan 2018 on  8 - 10 October 2018